Pozdravljeni na naši novi spletni strani

Društvo upokojencev Kamnik je dobrodelna in humanitarna organizacija, ki se zavzema za pravice in interese upokojencev in drugih starejših ljudi, za učinkovito reševanje socialnih vprašanj in za dvig kvalitete njihovega življenja. Društvo deluje z več sekcijami, odbori in mnogimi drugimi dejavnostmi za zdravo, smotrno in aktivno izrabo prostega časa upokojencev.
O svojem delovanju vas že od leta 2010 sproti obveščamo tudi na svoji spletni strani. Zdaj je naša spletna stran samostojna, stara spletna stran DU Kamnik (2010-2017) pa bo le še nekaj tednov dosegljiva na naslovu http://d-u.si/kamnik/. Pohitite in si oglejte zanimive prespevke iz preteklih let, obogatene z veliko fotografijami.

Obvestilo

OBVEŠČAMO IN SPOROČAMO

ŽALOSTNO VEST, DA JE UMRLA

NAŠA DRAGA SODELAVKA

MARJANA – MARIJA BERLEC

iz JAKOPIČEVE ULICE 8, KAMNIK
ROJENA 1942, UMRLA DECEMBER 2020

pogreb drage pokojnice bo

V PONEDELJEK 4. JANUARJA 2021

OB 12:00 URI

V OŽJEM DRUŽINSKEM KROGU NA POKOPALIŠČU ŽALE KAMNIK

 

ISKRENO SOŽALJE SVOJCEM IN PRIJATELJEM

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KAMNIK

Novoletno voščilo

Obvestilo o zaprtju pisarne

SPOŠTOVANI. OBVEŠČAMO VAS, DA BO DRUŠTVO UPOKOJENCEV KAMNIK ZARADI RAZGLAŠENE EPIDEMIJE IN POVEČANJA ŠTEVILA OKUŽB KORONA VIRUSA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV V DNEH OD

27.10. do 6.11.2020 zaprto.

OZIROMA PO POTREBI ŠE DLJE

RAVNO TAKO ODPADEJO MERITVE KRVNEGA SLADKORJA V PETEK 6.11.2020 IN SE PRESTAVIJO NA PRVI PETEK V DECEMBRU TO JE 4.12.2020 OB UPOŠTEVAJU NAVODIL NIJZ-a, V PRIMERU, DA ŠE DO TAKRAT NE BO SPROŠČENOSTI SE MERITVE PRESTAVIJO NA PRIHODNJE LETO.

ODPOVEDANO JE TUDI MARTINOVANJE DNE 11.NOVEMBRA IN BO PRESTAVLJENO NA UGODNEJŠI ČAS, ČE BO ZANIMANJE.

PROSIMO ZA RAZUMEVANJE. OSTANITE ZDRAVI IN UPOŠTEVAJTE NAVODILA, KI SO NAM DANA.

za morebitna obvestila o umrlem članu obvestite na tel.štev.;
031 37 22 16.

Lep pozdrav!

Društvo upokojencev Kamnik

Obvestilo

ČLANE DRUŠTVA OBVEŠČAMO, DA JE DRUŠTVENA PISARNA ODPRTA V ČASU RAZGLAŠENE EPIDEMIJE

TOREK IN PETEK V ČASU od 9:00 ure do 11:00 ure.

PROSIMO, DA UPORABLJATE ZAŠČITNO MASKO IN RAZKUŽILO.

KLUB MARJANCA JE DO NADALJNEGA ZAPRT, RAZEN ODPRTJE LOKALA ZARADI DELITVE KOSIL V ČASU OD 12-13 URE SOCIALNIM UPRAVIČENCEM.

ZA RAZUMEVANJE SE LEPO ZAHVALJUJEMO!

Predsednik DU Kamnik
Vinko Polak, l.r.

Obvestilo

OBVEŠČAMO DA SO DO NADALJNEGA ODPOVEDANE VSE DRUŠTVENE ŠPORTNE AKTIVNOSTI KAKOR TUDI REKREACIJSKE AKTIVNOSTI, ZARADI NASTALE SITUACIJE KORONA VIRUSA COVID-19.

KOT STE SEZNANJENI JE VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE IZDALA ODLOK O RAZGLASITVI EPIDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 NA CELOTNEM OBMOČJU SLOVENIJE.

SPREJET JE BIL NOV ODLOK O ZAČASNI DELNI OMEJITVI GIBANJA LJUDI IN OMEJITVI OZIROMA PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV-2, KI MED DRUGIM UVAJA SPREMEMBE, DA SE OMEJI GIBANJE LJUDI TUDI MED 21. URO IN 6. URO ZJUTRAJ, RAZEN IZJEM, ZARADI ZDRAVSTVENIH TEŽAV.

ZA NEODGOVORNO RAVNANJE JE ZA SVOJE POSLEDICE ODGOVOREN VSAK POSAMEZNIK ZASE.

PROSIM UPOŠTEVAJTE ODLOKE VLADE IN ODLOKE DRUŠTVA.

Predsednik društva upokojencev KAMNIK
VINKO POLAK

Kamnik, dne 16.10.2020

Obvestilo

Obveščamo vas, da smo v mesecu oktobru 2020 pričeli na Društvu upokojencev Kamnik s tečaji tujih jezikov ob sredah dopoldne in sicer:

– tečaj nemškega jezika vsako sredo ob 9:00 uri dopoldan
– tečaj angleškega jezika ob sredah dopoldne ob 10:30 uri

v zgornjem nadstropju Društva upokojencev, Kolodvorska ulica 5.

Prijateljski klepet ob kavi

V petek dne 18. septembra so se na našem društvu v Kamniku dopoldan za približno dve urici na povabilo našega predsednika Vinko Polaka, zbrali predsedniki sosednjih društev, nekaj jih sicer ni bilo zaradi zadržanosti drugje, pa vendar so se v velikem številu odzvali vabilu.

Navkljub situaciji kakršna je trenutno smo se na društvu odločili da na skromnejši način obeležimo 70-letnico obstoja našega društva v družbi povabljenih in naš predsednik Vinko Polak se je odločil, da povabi predsednike sosednjih društev na prijeten klepet ob kavici, kjer si izmenjamo nekaj predlogov in da morda podamo tudi kak predlog za izboljšanje situacije upokojencev.

Vinko pove, da smo imeli v planu v maju mesecu pripraviti slavnostno sejo z kratkim kulturnim programom. Ker to ni bilo mogoče izvesti smo prestavili na mesec september na dan odprtih vrat društva, takrat imamo vedno tudi podelitev priznanj zaslužnim in priznaj ter pokalov najzaslužnejšim športnikom. Ker pa zaradi situacije to ni mogoče izvesti se je predsednik odločili, da pa skliče in povabi vsaj predsednike bližnjih sosednjih občin, ter predsednika PZDZ-ja za Gorenjsko g. Plavčak Roberta in predsednika ZDUS-a g. Janeza Sušnika.

Povabljeni so bili iz društev, Komenda, Cerklje, Mengeš, Trzin, Radomlje, Domžale, Vir, Dob, Lukovica, Moravče, Špitalič-Motnik, predsednik PZDU za Gorenjsko področje in predsednik ZDUS-a g. Janez Sušnik, ki pa ga je zaradi zadržanosti drugje zastopala podpredsednica gospa Vera Pečnik.

Vinko na kratko pove, da nam je v letošnjem letu vse odpadlo od športnih prireditev do izletov in kulturnih dogajanj. Pove, da je želel v letošnjem letu prenehati delovati kot predsednik društva,
vendar zaradi situacije ni možno. Sem pa že se dogovoril, da sta pristala dva člana, da ga zamenjata oziroma se uvajata k vodenju društva.

Naj pozdravim podpredsednico zveze društev upokojencev Slovenije gospo Vera Pečnik, vse ostale prisotne, povem naj da imamo novega podpredsednika g.Miha Resnik, drugi podpredsednik Tone Prešeren se je opravičil in predsednika gospodarskega odbora g.Emil Grzinčič.

Sedaj pa predajam besedo gospe podpredsednici Veri Pečnik da pove kakšno besedo kaj se dogaja.

Najlepša hvala predsedniku in vsem. Predsednika g.Sušnika opravičujem ker ima druge obveznosti poslal je mene in lepo pozdravljeni vsi predsedniki sosednjih društev in vse prisotne. Ne glede na Covid 19- smo delali vseskozi, čeprav na daljavo. Ukvajamo se z Zakonom o dolgotrajni oskrbi, mi smo izjemno prizadeti, ker so ravno prostovoljci zopet izpadli. Vsi tisti prostovoljci ki pomagajo doma, domači pomočniki, poverjeniki, prostovoljci v pomoči v sosekah, pa naj bi delali dobesedno brez nagrade. Vse te državne institucije pa so si zakon napisale tako, da če bi se dalo, bi pa delali malo na koncesijo in malo v javnem sektorju in potem bi bilo prelivanje sredstev iz ene v drugo. Zahtevali smo , da se opredeli prostovoljstvo in tudi za poverjenike saj se vsako leto prihrani državi kar nekaj milijonov na račun prostovoljcev, ker se kar naredi kar veliko obiskov. Nihče ne zahteva, da bi se dobilo ne vem kaj, ampak vsaj malenkostno stimulacijo, da bi ljudje vedeli zakaj so. Ne samo to, Zakon o dolgotrajni oskrbi je prinesel nove zahteve, čeprav je Zakon o dolgotrajni oskrbi že narejen in ni potrebe, da se ga spreminja. Napisali smo kar nekaj pripomb in razposlali na pokrajinske naslove da se organizirajo razpravein da bi bilo čimveč prisotnih na j razpravah. Ravno tako smo se dotaknili tudi pokojnin, saj je potrebno pomagati najnižjim pokojninam. Zakon o demografskem skladu prinaša to, da ga bodo lahko koristili naši zanamci, za današnjo generacijo to ne gre. Predlagan demografski sklad ni primeren takšen kot je. Podpredsednica gospa Vera je izpostavila zelo pereča vprašanja in poglede na resnost problema pri oskrbah starejših in pomočeh le teh. Zgodilo se je tudi to, da smo izpadli na razpisih za pomoči.

To je bilo na kratko, ne bom nadaljevala, problemo je preveč. Da boste lepše praznovali, če kogarkoli kaj zanima točno veste kje me dobite, postavite vprašanja in predloge. Želim vam pa danes, ko ste takole skupaj ker ste ena od skupin, ki si je tole dovolila, da se je srečala, moram reči, da vsi ljudje pogrešajo to, tako nadaljujte in hvala vam za povablo.

Predsednik se gospe Veri Pečnik zahvali za povedano in povabi goste, da si v miru privoščijo kavico ob poslušanju recitala gospe Erne Pahor, od Frana Milčinskega "O cvetU".

Nadaljujejo vsi prisotni z kratkimi govori, predvsem pohvalami in čestitkami.

Sem Toni Prus novi predsednik DU Domžale, z menoj je naša nova tajnica gospa Jožica Hribar, z nami je tudi stari prerdsednik g.Ferdinand-Nande Starun. Res lepa je obletnica 70-let in ko vas
takole gledam vidim da ste še vedno pri volji, pa kljub temu iščete zamenjave, noe moči. Tudi pri nas smo veliko ševilčni in smo ponosni na to. Saj sem bil pred leti tudi vaš član. Vesel sem, da vas je veliko število članov. Tudi pri nas bi bilo članstvo večje, če bi nastopali združeni iz manjših društev v eno večje, saj vemo, da so pri nas po vaseh tudi člani in društva. Zahvaljujem se za povabilo in čestitke iz naše strani. Istočasno vas povabim k nam na Simona Jenka 11., v Domžale, saj smo tudi mi prenovili naše prostore. Mi smo uradno nastopili ta mandat od 1.julija 2020. Prinesli smo vam dve brošuri ob našem jubileju, lepo darilo za arhivo. Predsednik vse čestitke ob jubileju.

Ferdinand Starun, več kot 20-let sem hodil na vse sestanke tudi v Kamnik. Z Vinkotom se pozava že od preje, kar se tiče sodelovanja je bilo perfektno, vedno sem odšel z zadovoljstvom iz Kamnika. Iskreno vam čestitam za ta jubilje 70-letnico, težko je v takih razmerah delati kot je sedaj. Srečno naprej imejmo se radi.

Igor Gruden je nekaj časa živel na kamniškem in je napisal lepo pesem o Kamniku, ki jo je zrecitirala gospa Erna.

Da ne bo preveč dolgovezno branje naj povem, da so vsi prisotni nam zaželeli vso srečo pri nadaljnem delu, nas pohvalili za dosedanje delo, predvsem pa za korajžo, da smo sklicali takole lepo skupinico prisotnih. Seveda je bilo druženje za trenutne razmere prilagojeno z razmikom sedežev.

Vsem nam primanjkuje druženje in prijetne klepete, saj nas to v tem našem tretjem življenskem obdobju še kako osrečuje in dopolnjuje naša življenja.

Po končanem tako imenovanm uradnem delu, predsednik Vinko pravi, da smo izčrpali uradni del. Vidim, da so problemi povsod. Jaz sem še vedno malo pesimista, ko vidim kako nas ljudi tlačijo in delajo nevedne.
Potrebno se je malo paziti in čuvati glede novega korona virusa. Maske in higiena sta na prvem mestu. Bodimo pazljivi in zaščiteni!
Vesel sem in se zahvaljujem ker ste prišli, da pa ne boste odšli čisto lačni in žejni od nas pa bomo malo pomalicali in se odžejali, vmes pa bomo ša kakšno pokomentirali.

Podpredsednica ZDUS-a gospa Vera Pečnik se še enkrat zahvali in se opravičuje, ker ima obveznosti, tako, da mora oditi. Na kraju nam svetuje

"OSTANIMO ČLOVEK MED LJUDMI". HVALA, DA SEM LAHKO BILA MED VAMI.

Obvestilo

Obveščamo člane društva in njihove spremljevalce, da izlet Bučarijada 12. septembra 2020 odpade!

Lep pozdrav!

100. rojstni dan gospe Valerije Klemenc

Župan Matej Slapar je s košarico zdravje in cvetjem danes, v ponedeljek, 13. julija 2020, iskreno čestital gospe Valeriji Klemenc, ki natanko na današnji dan praznuje 100. rojstni dan. Čestitkam sta se pridružila tudi Emil Grzinčič, predstavnik Združenja borcev za vrednote NOB Kamnik, saj je gospa že preko 70 let članica omenjenga združenja, in predsednik Društva upokojencev Kamnik Vinko Polak.

Kot so zapisali njeni bližnji, ima še vedno rada življenje. Sama v svojem stanovanju skrbi zase, si vsak dan skuha kosilo, kuha pa tudi sokove in marmelade, peče pecivo, bere, šiva, kvačka in gleda televizijo. Rojena je bila v Raki pri Krškem. Prihaja iz družine, ki je imela veliko kmetijo, oče pa je kmetijske pridelke in živino običajno prodajal na sejmu in potem tam kupil tisto, kar mu je naročila mama. Takoj, ko je Valerija oziroma Valči, kot jo kličejo domači, malo zrastla, je mami iz potoka nosila pitno vodo. Na glavi je imela iz blaga okrogel svitek in nanj je dala škaf poln vode.

Leta 1941 so jih okupatorji izselili v Nemčijo na prisilno delo, stanovali pa so v taborišču. Natančno se spominja, da so prišli nazaj domov 13. julija 1945. Na prisilnem delu je gospa Valerija spoznala tudi bodočega moža. V zakonu sta se jima rodila 2 otroka, Miro in Tatjana, danes pa ima štiri vnuke in štiri pravnuke. Delala je v tovarni Svit in se upokojila leta 1975. Kot pravi so za njeno visoko starost pomembni dobra genetika, življenjski slog in sreča.

ISKRENE ČESTITKE GOSPA VALERIJA KLEMENC.

Obvestilo – meritve

ČLANE DRUŠTVA OBVEŠČAMO, DA Z MERITVAMI TLAKA, SLADKORJA, HOLESTEROLA, IN TRIGLICERIDOV IN ZDRAVSTVENIMI NASVETI PONOVNO PRIČNEMO PRVI PETEK V MESECU JUNIJU 2020.

DATUM JE 5.6.2020 OD 8:00 do 10:00 ure ZJUTRAJ.

VABLJENI!
Društvo upokojencev Kamnik

Avtor in skrbnik spletne strani: Branko Novak in Cubiodesign s.p.