Daily Archives: 06.04.2023

Obvestila

KONEC MESECA FEBRUARJA IN V MESECU MARCU SO POTEKALI PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH NAŠIH ČLANOV OBČNI ZBORI, KAJTI V LETOŠNJEM LETU IMAMO VOLILNO LETO NOVIH DELEGATOV UPRAVNEGA ODBORA IN DELEGATOV SKUPŠČINE, KAKOR TUDI NOVEGA PREDSEDNIKA DRUŠTVA.

DOSEDANJIM ČLANOM – DELEGATOM JE POTEKEL MANDAT, RAVNO TAKO JE PRENEHAL S SVOJIM TRINAJSTLETNIM VODENJEM DRUŠTVA UPOKOJENCEV GOSPOD VINKO POLAK. ISKRENO SE MU ZAHVALJUJEMO ZA VES NJEGOV TRUD, ČAS IN VOLJO, DA JE TOLIKO ČASA VZTRAJAL. HVALA LEPA VINKO.

NA SEJI SKUPŠČINE DNE 28.MARCA 2023 SO BILI IZVOLJENI IN POTRJENI NOVI DELEGATI V ORGANE DRUŠTVA. ZA NOVEGA PREDSEDNIKA DRUŠTVA UPOKOJENCEV JE BIL ZA NASLEDNJI MANDAT IZVOLJEN GOSPOD MIHAEL RESNIK. ISKRENO SE MU ZAHVALJUJEMO, DA JE SPREJEL TO FUNKCIJO.

Avtor in skrbnik spletne strani: Branko Novak in Cubiodesign s.p.